Studiedag Kamerfractie : "Een nieuw statuut voor kwetsbare personen"

vrijdag 19 april 2013

Recent keurde het federale parlement het nieuwe statuut voor wilsonbekwame personen goed. Voortaan heeft de persoon met functiebeperkingen dezelfde rechten en plichten als alle andere burgers.

Deze wet beoogt een nieuw evenwicht tussen de autonomie van de persoon met een functiebeperking en zijn bescherming tegen mogelijke negatieve gevolgen en misbruiken, die voor de persoon zelf én voor zijn omgeving een terechte bron van bezorgdheden zijn.

De bekwaamheid is het uitgangspunt. een bescherming moet voortaan op maat van de persoon en zijn omgeving gemaakt worden. de persoon wordt betrokken bij elke maatregel die hem raakt. de rol van het sociaal netwerk wordt versterkt. de tussenkomst van een rechter wordt zoveel als mogelijk beperkt door een gepaste omkadering van buitengerechtelijke maatregelen.

Een wetswijziging alleen volstaat evenwel niet om het beoogde doel te bereiken. Het vereist van alle actoren een inzet. Veel hangt immers af van de wijze waarop instellingen, organisaties, bewindvoerders, vrederechters en notarissen hun rol en de fi naliteit van de begeleiding opvatten en invullen.

Het werk is bovendien nog niet af. uitvoeringsbesluiten moeten nog volgen. er wordt tevens een informatiebrochure opgesteld over de doelstellingen en de werking van de nieuwe
regelgeving. deze brochure zal daarnaast ook voorbeelden geven van goede praktijken inzake bewindvoering.

Wij nodigen u graag uit om samen met ons na te denken hoe deze wet in de praktijk toegepast kan worden in de geest van het VN Verdrag betreff ende de rechten van personen
met een handicap.

Raf Terwingen ,
Voorzitter CD&V Kamerfractie

 

 

Klik op het plaatje hieronder om de uitnodiging door te nemen 

 

 
Details
Begin uur: 
09:00
Eind uur: 
16:30

Locatie

Vlaams Parlement - De schelp Brussel